green_bg

System pozwalający na monitorowanie układu oddechowego

Brak tchu po podbiegnięciu do autobusu, zadyszka po wejściu na trzecie piętro, trudności z oddychaniem nawet kilka miesięcy po przejściu COVID - 19 - brzmi znajomo? Te objawy mogą prowadzić do hipoksji, czyli niedotlenienia organizmu, a w konsekwencji do poważnych i nieodwracalnych problemów zdrowotnych, zatem nie można ich lekceważyć.

Tlen jest nam absolutnie niezbędny do życia – bez niego niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie komórek i tkanek w naszych organizmach.

green_bg

Niedotlenienie organizmu

Zdrowy dorosły człowiek wykonuje około 12-18 oddechów na minutę. Wdech dostarcza nam życiodajnego tlenu, z którego korzysta każda z około 70 bilionów komórek ciała. Jeżeli w tych dostawach tlenu pojawi się choćby kilkuminutowa przerwa, w nawet najsilniejszym ludzkim organizmie nastąpią nieodwracalne szkody – serce i mózg, czyli organy najbardziej wrażliwe na hipoksję doznają trwałych uszkodzeń po odcięciu tlenu na zaledwie cztery minuty. Tlen jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego układu odpornościowego – bez niego niemożliwe jest zwalczanie patogenów, które dostają się do naszych organizmów każdego dnia.

Hipoksja jest bardzo
podstępna

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ich organizmy są niedotlenione, gdyż albo nie odczuwają żadnych dolegliwości, albo zupełnie nie łączą ich z niedotlenieniem. A niedotlenienie może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia.

Hipoksja może m.in. prowadzić do:

  • Udaru mózgu
  • Choroby niedokrwiennej serca
  • Nadciśnienia tętniczego
  • Zaburzeń rytmu serca
  • Policytemii
  • Niewydolności serca
  • Cukrzycy
  • Pogorszenia funkcji poznawczych
  • Wywołania zmiany osobowości
green_bg

Przyczyny niedotlenienia

Mogłoby się wydawać, że hipoksja to problem, który dotyczy głównie osób starszych, u których występują choroby układu oddechowego i układu krążenia, które upośledzają oddychanie, ale tak nie jest. Ten problem może również dotknąć ludzi młodych. Pandemia SARS-CoV-2 na drastycznych przykładach pokazała nam wszystkim czym grozi zbyt mała ilość tlenu w organizmie.

Dodatkowo u ponad jednej trzeciej osób, które chorowały na COVID-19 pojawiają się trwałe zmiany w płucach uniemożliwiające prawidłowe oddychanie. Przyczyną niedotlenienia jest także bezdech senny, z którego często latami nie zdajemy sobie sprawy, gdyż – jak sama nazwa wskazuje – występuje wtedy, kiedy jesteśmy pogrążeni we śnie i nieświadomi. Do hipoksji przyczynia się również zanieczyszczenie powietrza i smog, który wdychamy. Problem będzie narastał, a nasilające się epizody hipoksji, wystepujące u ludzi kilkukrotnie każdeqo dnia, przez 365 dni w roku, będą wyniszczać ludzkie organizmy i prowadzić do rozwijania się poważnych chorób.

Nasi eksperci

Środowisko medyczne określa hipoksję matką wszystkich chorób i jest poważnie zaniepokojone tym, jakie skutki niesie za sobą niedotlenienie, zarówno w kontekście medycznym, jak i szerszym, społecznym. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” zespół lekarzy, dr Marta Bzowska – Drabarek, dr Tomasz Wyderka i dr Janusz Boiński, chce połączyć siły ze specjalistami z dziedziny sztucznej inteligencji i IT, aby stworzyć system pozwalający na monitorowanie układu oddechowego u osób zagrożonych hipoksją i system wczesnego reagowania, by redukować sytuacje wymagające interwencji lekarskiej.  

Głęboko wierzymy, że uda nam się poprawić nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, ale także ich komfort.

Lek. Marta Bzowska - Drabarek

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczęła w Szpitalu Saanen w Szwajcarii, gdzie pracowała w latach 1988-1991. W 1996 roku uzyskała I, następnie w 2000 roku II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii, a w 2018 została specjalistą gastroenterologii dziecięcej.

Od 1993 roku pracuje jako asystent w Klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Od wielu lat leczy małych pacjentów Poradni Gastroenterologicznej USD. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w polskich i międzynarodowych konferencjach, a także zjazdach gastrologicznych i pediatrycznych.

Dr n. med. Tomasz Wyderka

Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i Uniwersytetu w Giessen. W1995 roku w klinice uniwersyteckiej w Giessen uzyskał tytuł doktora w dziedzinie anestezjologii. Obecnie jest adiunktem i zastępcą kierownika kliniki anestezjologii szpitala uniwersyteckiego we Frechen w Niemczech.

Ma bogate doświadczenie w anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada również kwalifikacje w dziedzinie kardiologii i ciężkich przypadków neurologicznych, które wykorzystywał jako ordynator 010M w szpitalach w Siegburg i Frechen. Leczy pacjentów ze wszystkich grup wiekowych. Od lat kształci lekarzy specjalistów w dziedzinach anestezjologii i interdyscyplinarnej intensywnej terapii.

Dr n. med. Janusz Boiński

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Karierę zawodową rozpoczął w szpitalu w Tucholi. Następnie w szpitalu w Chojnicach uzyskał specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Od wielu lat opiekuje się pacjentkami w ramach własnej praktyki ginekologiczno-położniczej w szwajcarskim Grechen.

W 1986 roku wyjechał do Szwajcarii, gdzie kontynuował karierę zawodową. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Bernie. Oprócz prowadzenia własnej praktyki operuje i przyjmuje porody w prywatnych klinikach w Biel/Bienne i w Solurze. Stale poszerza kwalifikacje uczestnicząc w szwajcarskich i międzynarodowych konferencjach i sympozjach medycznych.

© 2020 MB MOBILE Sp. z o.o. All rights reserved.