green_bg

System pozwalający
na monitorowanie układu oddechowego

Brak tchu po podbiegnięciu do autobusu, zadyszka po wejściu na trzecie piętro, trudności z oddychaniem nawet kilka miesięcy po przejściu COVID-19 – brzmi znajomo? Te objawy mogą prowadzić do hipoksji, czyli niedotlenienia organizmu, a w konsekwencji do poważnych i nieodwracalnych problemów zdrowotnych, zatem nie można ich lekceważyć.

Tlen jest nam absolutnie niezbędny do życia – bez niego niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie komórek i tkanek w naszych organizmach.

green_bg
Niedotlenienie organizmu

Zdrowy dorosły człowiek wykonuje około 12-18 oddechów na minutę. Wdech dostarcza nam życiodajnego tlenu, z którego korzysta każda z około 70 bilionów komórek ciała. Jeżeli w tych dostawach tlenu pojawi się choćby kilkuminutowa przerwa, w nawet najsilniejszym ludzkim organizmie nastąpią nieodwracalne szkody – serce i mózg, czyli organy najbardziej wrażliwe na hipoksję doznają trwałych uszkodzeń po odcięciu tlenu na zaledwie cztery minuty. Tlen jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego układu odpornościowego – bez niego niemożliwe jest zwalczanie patogenów, które dostają się do naszych organizmów każdego dnia.

mbmobile_hipoksja choroba

Hipoksja jest bardzo podstępna

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ich organizmy są niedotlenione, gdyż albo nie odczuwają żadnych dolegliwości, albo zupełnie nie łączą ich z niedotlenieniem. A niedotlenienie może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia.

Hipoksja może m. in. prowadzić do:

green_bg
Przyczyny niedotlenienia

Mogłoby się wydawać, że hipoksja to problem, który dotyczy głównie osób starszych, u których występują choroby układu oddechowego i układu krążenia, które upośledzają oddychanie, ale tak nie jest. Ten problem może również dotknąć ludzi młodych. Pandemia SARS-CoV-2 na drastycznych przykładach pokazała nam wszystkim, czym grozi zbyt mała ilość tlenu w organizmie.

mbmobile_hipoksja choroba
mbmobile_hipoksja choroba

Dodatkowo u ponad jednej trzeciej osób, które chorowały na COVID-19 pojawiają się trwałe zmiany w płucach uniemożliwiające prawidłowe oddychanie. Przyczyną niedotlenienia jest także bezdech senny, z którego często latami nie zdajemy sobie sprawy, gdyż – jak sama nazwa wskazuje – występuje wtedy, kiedy jesteśmy pogrążeni we śnie i nieświadomi. Do hipoksji przyczynia się również zanieczyszczenie powietrza i smog, który wdychamy. Problem będzie narastał, a nasilające się epizody hipoksji, występujące u ludzi kilkukrotnie każdego dnia, przez 365 dni w roku, będą wyniszczać ludzkie organizmy i prowadzić do rozwijania się poważnych chorób.

Nasi eksperci

Środowisko medyczne określa hipoksję matką wszystkich chorób i jest poważnie zaniepokojone tym, jakie skutki niesie za sobą niedotlenienie, zarówno w kontekście medycznym, jak i szerszym, społecznym. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” zespół lekarzy, dr Marta Bzowska – Drabarek, dr Tomasz Wyderka i dr Janusz Boiński, chce połączyć siły ze specjalistami z dziedziny sztucznej inteligencji i IT, aby stworzyć system pozwalający na monitorowanie układu oddechowego u osób zagrożonych hipoksją; system wczesnego reagowania, by redukować sytuacje wymagające interwencji lekarskiej. 

Głęboko wierzymy, że uda nam się poprawić nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, ale także ich komfort.

Lek. Marta Bzowska - Drabarek

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczęła w Szpitalu Saanen w Szwajcarii, gdzie pracowała w latach 1988-1991. W 1996 roku uzyskała I, następnie w 2000 roku II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii, a w 2018 została specjalistą gastroenterologii dziecięcej.

Od 1993 roku pracuje jako asystent w Klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Od wielu lat leczy małych pacjentów Poradni Gastroenterologicznej USD. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w polskich i międzynarodowych konferencjach, a także zjazdach gastrologicznych i pediatrycznych.

Dr n. med. Tomasz Wyderka

Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i Uniwersytetu w Giessen. W 1995 roku w klinice uniwersyteckiej w Giessen uzyskał tytuł doktora w dziedzinie anestezjologii. Obecnie jest adiunktem i zastępcą kierownika kliniki anestezjologii szpitala uniwersyteckiego we Frechen w Niemczech.

Ma bogate doświadczenie w anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada również kwalifikacje w dziedzinie kardiologii i ciężkich przypadków neurologicznych, które wykorzystywał jako ordynator OIOM w szpitalach w Siegburg i Frechen. Leczy pacjentów ze wszystkich grup wiekowych. Od lat kształci lekarzy specjalistów w dziedzinach anestezjologii i interdyscyplinarnej intensywnej terapii.

Dr n. med. Janusz Boiński

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Karierę zawodową rozpoczął w szpitalu w Tucholi. Następnie w szpitalu w Chojnicach uzyskał specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Od wielu lat opiekuje się pacjentkami w ramach własnej praktyki ginekologiczno-położniczej w szwajcarskim Grechen.

W 1986 roku wyjechał do Szwajcarii, gdzie kontynuował karierę zawodową. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Bernie. Oprócz prowadzenia własnej praktyki operuje i przyjmuje porody w prywatnych klinikach w Biel/Bienne i w Solurze. Stale poszerza kwalifikacje uczestnicząc w szwajcarskich i międzynarodowych konferencjach i sympozjach medycznych.

© 2020 MB MOBILE Sp. z o.o. All rights reserved.